Upravit stránku
Zde naleznete veškeré informace o platebních podmínkách a splátkových kalendářích.

Platební podmínky

Nezávazná rezervace – evidenční list po dobu 5-ti dnů

Smlouva o rezervaci – bytová jednotka je klientovi rezervována po dobu 20-ti dnů od podpisu rezervační smlouvy. Platí se rezervační poplatek ve výši 30.000,- Kč, který je splatný při podpisu rezervační smlouvy a stává se smluvní pokutou v případě, že se klient do 20-ti dnů nedostaví podepsat smlouvu o budoucí smlouvě kupní.

Smlouva o smlouvě budoucí kupní je smlouva, která již řeší platební podmínky a po obsahové stránce je již velmi blízká vlastní kupní smlouvě. Budoucí kupující a prodávající se v ní zavazují, za jakých podmínek uzavřou kupní smlouvu. Nedílnou součástí je budoucím kupujícím vybraný způsob financování nákupu nemovitosti. Do 14-ti dnů je budoucí kupující povinen uhradit na účet budoucího prodávajícího první zálohu ve výši dle zvoleného způsobu financování.

Kupní smlouva je smlouva, kterou se předmět koupě – prodeje převádí z prodávajícího na kupujícího. Přesně specifikuje předmět převodu a jeho konečnou cenu. Uzavírá se po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.

Klient si může zvolit jednu z následujících variant splátkového kalendáře:

 

Varianty splátkového kalendáře

Základní cena uvedená v ceníku bytů platí za předpokladu dodržení standardního splátkového kalendáře.

Splátkový kalendář bez hypotečního úvěru - BD U vinice obj. A a obj. B

Záloha splatnáSplátkový kalendář č. 1
rezervační poplatek při podpisu RS30.000,-
do 14-ti dnů od podpisu SSBK10 % z CB
do 90-ti dnů od podpisu SSBK90 % z CB


Splátkový kalendář s využitím hypotečního úvěru - BD U Vinice obj. A a obj. B

Záloha splatnáSplátkový kalendář č. 2
rezervační poplatek při podpisu RS30.000,-
do 14-ti dnů od podpisu SSBK10 % z CB
do 90-ti dnů od podpisu SSBK90 % z HÚ
 
 

Splátkový kalendář bez hypotečního úvěru - BD U Vinice obj. C

Záloha splatnáSplátkový kalendář č. 1
rezervační poplatek při podpisu RS30.000,-
do 14-ti dnů od podpisu SSBK10 % z CB
do 90-ti dnů od podpisu SSBK90% z CB 


Splátkový kalendář s využitím hypotečního úvěru - BD U Vinice obj. C

Záloha splatnáSplátkový kalendář č. 2
rezervační poplatek při podpisu RS30.000,-
do 14-ti dnů od podpisu SSBK10 % z CB
do 90-ti dnů od podpisu SSBK90% z HÚ 


Základní cena uvedená v ceníku bytů platí za předpokladu dodržení standardního splátkového kalendáře. Klient si může vybrat z několika splátkových kalendářů. V případě výběru splátkového kalendáře, než standardního splátkového kalendáře č. 1, 6, a 9, se cena bytu určí přenásobením základní ceny bytu koeficientem uvedeným u vybraného splátkového kalendáře. 

Splátkový kalendář bez hypotečního úvěru - BD U Vinice obj. DI

Záloha splatnáSplátkový kalendář č. 1
rezervační poplatek při podpisu RS30.000 ,-
do 14 dnů od podpisu SSBK10%
do 60 dnů od podpisu SSBK80%
po dokončení bytu 10% - 30.000,-
Koeficient1,00


Splátkový kalendář s využitím hypotečního úvěru - BD U Vinice obj. DI

Záloha splatná  Splátkový kalendář č. 2  
rezervační poplatek při podpisu RS30.000 ,-  
do 14 dnů od podpisu SSBK 30%   
do 60 dnů od podpisu SSBK60%  
po kolaudaci bytu 10%  
Koeficient1,00  

 

Splátkový kalendář bez hypotečního úvěru - BD U Vinice obj. DII
 

Záloha splatná  Splátkový kalendář č. 1    
 12345
rezervační poplatek při podpisu RS30.000 ,-30.000,-30.000,-30.000,-30.000,-
do 14 dnů od podpisu SSBK 35% z CB 20% z CB10% z CB10% z CB95% z CB
do 14 dnů po dokončení hrubé stavby35% z CB40% z CB40% z CB ---
do 14 dnů po dokončení vnitřních omítek30% z CB40% z CB50% z CB90% z CB---
před podpisem kupní smlouvy (předání bytu)------------5% v CB
Koeficient1,001,031,051,10,98

 

 

Splátkový kalendář s využitím hypotečního úvěru - BD U Vinice obj. DII

 

Záloha splatná  Splátkový kalendář č. 2    
 6789 
rezervační poplatek při podpisu RS30.000 ,-30.000,-30.000,-30.000,- 
do 14 dnů od podpisu SSBK 30% z CB 20% z CB10% z CB--- 
do 14 dnů po dokončení hrubé stavby40% z CB30% z CB30% z CB40% z CB 
do 14 dnů po dokončení vnitřních omítek20% z CB40% z CB50% z CB30% z CB
 
do 14 dnů po kolaudaci stavby10% z CB10% z CB10% z CB30% z CB 
Koeficient1,001,031,051,00 
typ HUHU běžnýHUHUHUIP* 

 


V případě nevyhovujícího financování, lze domluvit individuální plán.
Bude-li klient požadovat notářskou či bankovní úschovu, účtuje se mu vedle nákladů na zřízení úschovy jednorázový poplatek ve výši 5000,-Kč.

Úhrady záloh a doplatku kupní ceny bytové jednotky musí být hrazeny bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího zřízený u Fio banky a.s., která je jednak úvěrující bankou prodávajícího a zároveň partnerem projektu – výstavba bytových domů U Vinice. Na tomto bankovním účtu budou veškeré platby deponovány do doby vkladu vlastnického práva k předmětu koupě a prodeje. Platby od kupujících složené na tomto bankovním účtu nebudou v průběhu výstavby používány. 

Doplatek kupní ceny lze uhradit z hypotečního úvěru kupujícího. Naše společnost je připravena zřídit zástavní právo k předmětu koupě k zajištění hypotečního úvěru budoucího kupujícího.

Vysvětlivky k tabulkám

RS – rezervační smlouva 
SSBK – smlouva o smlouvě budoucí kupní 
CB – cena bytu vč. DPH 
HÚ – hypoteční úvěr 
HÚIP - hypoteční úvěr sjednaný prostřednictvím IP stav u České spořitelny a.s., pobočka Pardubiice, Třída Míru 72 a u Hypoteční banky, pobočka Pardubice, Masaykovo náměstí 1458.

Pozn.: Rezervační poplatek je vratný až po úplném doplacení celkové ceny bytu vč. klientem požadovaných klientských změn bytové jednotky v stanovených termínech. V případě, že inflace v době výstavby přesáhne hodnotu 5%, budou koeficienty uvedené u jednotlivých splátkových kalendářů upraveny o výši inflace.