Upravit stránku

Parkoviště

Sjezd do garáží

Stavební práce na sjezdu do garážových prostor v BD U Vinice obj.DI

12/2017

Zateplovací systém BD U Vinice obj.DI

Realizace zateplovacího systému BD U Vinice obj.DI

12/2017

Zateplovací systém BD U Vinice obj.DI

Realizace zateplovacího systému BD U Vinice obj.DI

Nosné zdivo 10. NP + výplně vnějších otvorů

8/2017

Strop nad 8. NP a stěny 9. NP

8/2017

Stěny 6. NP a strop nad 6. NP

7/2017

Stěny 5. NP a strop nad 5. NP

6/2017

Stěny 3. NP a strop nad 3. NP

5/2017

Stěny 2. NP a strop nad 2. NP

5/2017

Strop nad 1. NP

4/2017

Strop nad 1. PP

4/2017

Montáž stěn 1. PP

3/2017

Základová deska

3/2017