Upravit stránku

Město Pardubice připravuje revitalizaci parku Stará vojenská plovárna na Chrudimce. Tento park leží v prostoru pod nemocnicí na levém břehu Chrudimky. Zmíněný prostor sloužil za první republiky jako uzavřená vojenská plovárna navazující na areál železničního vojska. Z tohoto období je v parku zachován společenský objekt a zbytky technických zařízení, která jsou pozůstatkem fungování železničního vojska (val po původní železniční vlečce, která vedla přes Chrudimku směrem na Pardubičky, velké mostní pilíře, jez na Chrudimce a střelnice). Prostor je dnes ve velmi zanedbaném stavu, který je způsoben absencí údržby a nejasným záměrem využívání parku. 

Cílem projektu je vybudování nového bezpečného městského parku umožňující každodenní rekreaci obyvatel města.

Naleznete zde:

  • přírodní amfiteátr vč. vyhlídkových teras;
  • přírodní dětské hřiště;
  • volejbalové hřiště;
  • vzduchovkové a lukostřelnické střelnice;
  • vodáckou klubovnu;
  • piknikovou louku;
  • opékací louku;
  • nábřežní terasu;
  • loděnici aj.