Upravit stránku

Veškerá projektem navržená řešení respektují příslušná ustanovení ČSN (v částech závazných i směrných) a platné vyhlášky. Standardní prvky a řešení navržené projektantem jsou odsouhlaseny investorem včetně konkrétního provedení. Níže uvedené standardy platí pro provádění stavby, ve specifikaci pro dodavatele může investor jednotlivé položky zaměnit. Všechny následné dokumenty musí být zpracovány s respektováním těchto základních standardů. U prvků, kde je to technicky možné, doloží zhotovitel vzorky materiálu, které budou umístněné ve vzorkovně. Pouze na žádost investora může být u jednotlivých projektů, nebo i objektů, upraven standard na jinou kvalitativní úroveň než je uvedeno níže, tj. zvýšení standardu a to se zřetelem na dodržení závazných smluvních vztahů s klientem i s dodavateli stavby. Standardy jsou uváděny přednostně technickým popisem, pokud je z něj zcela zřejmé provedení a kvalitativní třída prvku. 

Klientské změny? Ty u nás nejsou žádný problém. Rádi Vám pomůžeme splnit Vaše představy o změnách, a to včetně dispozičního řešení.