Stěny 2. NP a strop nad 2. NP

5/2017

Strop nad 1. NP

4/2017

Strop nad 1. PP

4/2017

Montáž stěn 1. PP

3/2017

Základová deska

3/2017